ABAN s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAN s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAN s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Azadeh Bakhtiari

Vzťah Azadeh Bakhtiari ku ABAN s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.07.2008 - stále trvá

Azadeh Bakhtiari

Vzťah Azadeh Bakhtiari ku ABAN s. r. o.
   Konateľ   12.07.2010 - stále trvá

Seyed Mohammadreza Mousavozadeh Benam

Vzťah Seyed Mohammadreza Mousavozadeh Benam ku ABAN s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.07.2008 - stále trvá

Seyed Alireza Mousavizzade Benam

Vzťah Seyed Alireza Mousavizzade Benam ku ABAN s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.07.2008 - stále trvá

Ali Sigari Majd

Vzťahy Ali Sigari Majd ku ABAN s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.07.2008 - stále trvá
   Konateľ   18.07.2008 - stále trvá

Mansoureh Sigari Majd

Vzťah Mansoureh Sigari Majd ku ABAN s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.04.2009 - stále trvá

Seyed Alireza Mousavizadeh Benam

Vzťah Seyed Alireza Mousavizadeh Benam ku ABAN s. r. o.
   Konateľ   12.07.2010 - stále trvá

Seyed Mohammadreza Mousavizadeh Benam

Vzťah Seyed Mohammadreza Mousavizadeh Benam ku ABAN s. r. o.
   Konateľ   12.07.2010 - stále trvá

Mansoureh Sigari Majd

Vzťah Mansoureh Sigari Majd ku ABAN s. r. o.
   Konateľ   12.07.2010 - stále trvá