AAA Bratislava s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA Bratislava s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA Bratislava s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AKI OKAMURA LLC

IČO:  neznáme
Adresa:  3802 Rosecrans Street, 305, CA92110, San Diego, USA
Okolie:  2 subjekty
Vzťah AAA Bratislava s. r. o. ku AKI OKAMURA LLC
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.10.2008 - 14.11.2011

Martin Boháč

Vzťahy Martin Boháč ku AAA Bratislava s. r. o.
   Konateľ   23.07.2012 - 27.02.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.08.2012 - 27.02.2014

elise.sk s. r. o.

  Spoločnosť zanikla 07.09.2013
IČO:  44 759 118
Adresa:  Betliarska 12, Bratislava, 85107, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah AAA Bratislava s. r. o. ku elise.sk s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.05.2009 - 06.06.2011

Michail Martynov

Vzťahy Michail Martynov ku AAA Bratislava s. r. o.
   Konateľ   28.06.2008 - 10.09.2008
   Konateľ   28.06.2008 - 27.10.2008

Vlastislav Římský

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.11.2011
Vzťahy Vlastislav Římský ku AAA Bratislava s. r. o.
   Konateľ   11.09.2008 - 14.11.2011
   Konateľ   11.09.2008 - 15.11.2011

zakladanie.sk s. r. o.

IČO:  44 178 948
Adresa:  Svetlá 1, Bratislava, 81102, Slovenská republika
Okolie:  64 subjektov
Vzťah AAA Bratislava s. r. o. ku zakladanie.sk s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.11.2011 - 16.08.2012

zakladanie.sk s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Svetlá 1, Bratislava, 81102, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah AAA Bratislava s. r. o. ku zakladanie.sk s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.06.2008 - 27.10.2008