ABC IMMO Finance, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC IMMO Finance, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC IMMO Finance, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Fréderic Abt

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2009
Vzťahy Fréderic Abt ku ABC IMMO Finance, a.s.
   Predstaventvo   13.06.2008 - 07.09.2009
   Predstaventvo   13.06.2008 - 17.07.2009

Martine Abt

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2011
Vzťah Martine Abt ku ABC IMMO Finance, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.06.2008 - 28.04.2011

David Cristini

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2011
Vzťah David Cristini ku ABC IMMO Finance, a.s.
   Predstaventvo   23.12.2009 - 28.04.2011

Laurent Fluck

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2011
Vzťah Laurent Fluck ku ABC IMMO Finance, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.06.2008 - 28.04.2011

Claudia Lamotte-Muhe

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2011
Vzťah Claudia Lamotte-Muhe ku ABC IMMO Finance, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.06.2008 - 28.04.2011

Mária Szöllösová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.01.2010
Vzťahy Mária Szöllösová ku ABC IMMO Finance, a.s.
   Predstaventvo   17.07.2009 - 23.12.2009
   Predstaventvo   17.07.2009 - 29.01.2010