SLOVENKA RESORT, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVENKA RESORT, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVENKA RESORT, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AGRO RÁTKA, s.r.o.

IČO:  36 031 721
Adresa:  Rátka 44, Fiľakovo, 98601, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťah SLOVENKA RESORT, s.r.o. ku AGRO RÁTKA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.01.2015 - 26.05.2015

DITURIA, a.s.

IČO:  36 530 492
Adresa:  Ľ. Štúra 7, Levice, 93401, Slovenská republika
Okolie:  23 subjektov
Vzťah SLOVENKA RESORT, s.r.o. ku DITURIA, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.10.2012 - 26.05.2015

Michal Gaban

Vzťahy Michal Gaban ku SLOVENKA RESORT, s.r.o.
   Konateľ   13.04.2015 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.05.2015 - stále trvá

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah SLOVENKA RESORT, s.r.o. ku KK Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.06.2008 - 29.06.2011

Karol Konárik

Vzťahy Karol Konárik ku SLOVENKA RESORT, s.r.o.
   Konateľ   05.06.2008 - 29.06.2011
   Konateľ   05.06.2008 - 28.06.2011

Husniriza Kukuli

Vzťahy Husniriza Kukuli ku SLOVENKA RESORT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.06.2011 - 30.10.2012
   Konateľ   29.06.2011 - 26.05.2015
   Konateľ   29.06.2011 - 13.04.2015

Ing. Stanislav Líška

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2011
Vzťahy Ing. Stanislav Líška ku SLOVENKA RESORT, s.r.o.
   Konateľ   05.06.2008 - 28.06.2011
   Konateľ   05.06.2008 - 29.06.2011