RESA invest s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RESA invest s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RESA invest s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Martin Buňák

Vzťahy Ing. Martin Buňák ku RESA invest s. r. o.
   Konateľ   17.05.2008 - 25.09.2013
   Konateľ   17.05.2008 - 21.08.2013

Ing. Jaroslav Ďurman

Vzťahy Ing. Jaroslav Ďurman ku RESA invest s. r. o.
   Konateľ   17.05.2008 - 09.07.2013
   Konateľ   17.05.2008 - 03.06.2013

JUDr. Marek Hanúsek

Vzťahy JUDr. Marek Hanúsek ku RESA invest s. r. o.
   Konateľ   21.08.2013 - 24.02.2015
   Konateľ   21.08.2013 - 06.02.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.09.2013 - 16.01.2014

Ing. Oľga Kmecíková

Vzťahy Ing. Oľga Kmecíková ku RESA invest s. r. o.
   Konateľ   13.08.2012 - 25.09.2013
   Konateľ   13.08.2012 - 21.08.2013

Mag. Anatol Rathbauer

Vzťah Mag. Anatol Rathbauer ku RESA invest s. r. o.
   Konateľ   06.02.2015 - stále trvá

Renee Eid Ep. Elias Saadi

Vzťah Renee Eid Ep. Elias Saadi ku RESA invest s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.02.2015 - stále trvá

Ing. Igor Stalmašek

Vzťahy Ing. Igor Stalmašek ku RESA invest s. r. o.
   Konateľ   17.05.2008 - 03.10.2012
   Konateľ   17.05.2008 - 13.08.2012

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Vzťah RESA invest s. r. o. ku VÁHOSTAV-SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.05.2008 - 25.09.2013

VERNADA LIMITED

Vzťah RESA invest s. r. o. ku VERNADA LIMITED
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.01.2014 - 24.02.2015