ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABACUS ELECTRIC spol. s r.o.

Vzťah ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. v likvidácii ku ABACUS ELECTRIC spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.06.2008 - 10.04.2017

Abacus Electric, s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  č.p. 2, Planá, 37001, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. v likvidácii ku Abacus Electric, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.2017 - stále trvá

Ing. Petr Petrlík

Vzťahy Ing. Petr Petrlík ku ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. v likvidácii
   Konateľ   04.06.2008 - stále trvá
   Likvidátor   01.04.2017 - stále trvá
   Konateľ   04.06.2008 - 10.04.2017

Michal Procinger

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.02.2014
Vzťahy Michal Procinger ku ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. v likvidácii
   Konateľ   04.06.2008 - 09.12.2013
   Konateľ   04.06.2008 - 13.02.2014