TK SLÁVIA AGROFERT, a. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TK SLÁVIA AGROFERT, a. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TK SLÁVIA AGROFERT, a. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Jindřich Archalous

Vzťahy Ing. Jindřich Archalous ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Člen dozorného orgánu   12.06.2013 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   12.06.2013 - 29.06.2015

Ing. Andrej Babiš

Vzťahy Ing. Andrej Babiš ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Člen dozorného orgánu   07.05.2008 - 30.06.2010
   Člen dozorného orgánu   07.05.2008 - 27.07.2010
   Predstaventvo   01.07.2010 - 29.06.2015
   Predstaventvo   01.07.2010 - 03.06.2015

Ing. Igor Brosz

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.06.2013
Vzťahy Ing. Igor Brosz ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Člen dozorného orgánu   07.05.2008 - 11.06.2013
   Člen dozorného orgánu   07.05.2008 - 25.06.2013

JUDr. Lukáš Garčár

Vzťahy JUDr. Lukáš Garčár ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2010 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   01.07.2010 - 29.06.2015

Daniel Granec

Vzťahy Daniel Granec ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Prokurista   15.10.2008 - 26.11.2010
   Prokurista   15.10.2008 - 04.11.2010

Ing. Mária Kolimárová

Vzťahy Ing. Mária Kolimárová ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2010 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   01.07.2010 - 29.06.2015

Ing. Mária Kolimárová

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.07.2010
Vzťahy Ing. Mária Kolimárová ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Predstaventvo   07.05.2008 - 27.07.2010
   Predstaventvo   07.05.2008 - 30.06.2010

Ing. Robert Konopka

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2015
Vzťahy Ing. Robert Konopka ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Predstaventvo   07.05.2008 - 27.07.2010
   Predstaventvo   07.05.2008 - 30.06.2010

Ing. Robert Konopka

Vzťah Ing. Robert Konopka ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Predstaventvo   04.06.2015 - stále trvá

Ing. Igor Moška

Vzťahy Ing. Igor Moška ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Predstaventvo   07.05.2008 - 29.06.2015
   Predstaventvo   01.07.2010 - 03.06.2015
   Predstaventvo   07.05.2008 - 27.07.2010

Ing. Igor Moška

Vzťah Ing. Igor Moška ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Predstaventvo   04.06.2015 - stále trvá

Ing. Michal Tomášek

Vzťahy Ing. Michal Tomášek ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Člen dozorného orgánu   07.05.2008 - 30.06.2010
   Člen dozorného orgánu   07.05.2008 - 27.07.2010
   Predstaventvo   01.07.2010 - 29.06.2015
   Predstaventvo   01.07.2010 - 03.06.2015

Ing. Ľubomír Vitek

Vzťahy Ing. Ľubomír Vitek ku TK SLÁVIA AGROFERT, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2010 - 29.06.2015
   Člen dozorného orgánu   01.07.2010 - 03.06.2015