J&T FINANCE, a.s. - organizačná zložka má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J&T FINANCE, a.s. - organizačná zložka priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J&T FINANCE, a.s. - organizačná zložka nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Michal Holík

Vzťahy Ing. Michal Holík ku J&T FINANCE, a.s. - organizačná zložka
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   26.04.2008 - 12.08.2009
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   26.04.2008 - 12.08.2009

J&T FINANCE, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pobřežní 297/14, Praha 8, 186 00, Česká republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah J&T FINANCE, a.s. - organizačná zložka ku J&T FINANCE, a.s.
   Zriaďovateľ ZO   26.04.2008 - 12.08.2009

Ing. Patrik Tkáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.03.2016
Vzťahy Ing. Patrik Tkáč ku J&T FINANCE, a.s. - organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   15.05.2008 - 12.08.2009
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   15.05.2008 - 12.08.2009

Ing. Andrej Zaťko

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.11.2012
Vzťahy Ing. Andrej Zaťko ku J&T FINANCE, a.s. - organizačná zložka
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   26.04.2008 - 12.08.2009
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   26.04.2008 - 12.08.2009