Jtrade s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Jtrade s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Jtrade s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

21.Century Group, s. r. o.

Vzťah Jtrade s. r. o. ku 21.Century Group, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.05.2008 - 03.10.2008

Ivan Havran

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.07.2009
Vzťahy Ivan Havran ku Jtrade s. r. o.
   Konateľ   07.08.2008 - 10.06.2009
   Konateľ   07.08.2008 - 06.07.2009

Jaromír Jarábek

Vzťahy Jaromír Jarábek ku Jtrade s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.10.2008 - 25.02.2010
   Konateľ   10.06.2009 - 11.02.2010
   Konateľ   10.06.2009 - 25.02.2010

Martin Jeřábek

Vzťah Martin Jeřábek ku Jtrade s. r. o.
   Konateľ   23.04.2010 - stále trvá

Lubomír Ryba

Vzťahy Lubomír Ryba ku Jtrade s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.04.2010 - stále trvá
   Konateľ   22.03.2010 - 04.10.2011
   Konateľ   22.03.2010 - 23.04.2010

Boris Takáč

Vzťahy Boris Takáč ku Jtrade s. r. o.
   Konateľ   08.05.2008 - 03.10.2008
   Konateľ   08.05.2008 - 07.08.2008

Radek Zatočil

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.04.2010
Vzťahy Radek Zatočil ku Jtrade s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.02.2010 - 08.04.2010
   Konateľ   11.02.2010 - 08.04.2010
   Konateľ   11.02.2010 - 22.03.2010