tps – Montageservice s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má tps – Montageservice s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má tps – Montageservice s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Jaroslav Hegedüš

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.11.2012
Vzťah JUDr. Jaroslav Hegedüš ku tps – Montageservice s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.07.2008 - 12.11.2012

Erich Wolfgang Hein

Vzťah Erich Wolfgang Hein ku tps – Montageservice s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.11.2012 - stále trvá

Günther Leupert

Vzťahy Günther Leupert ku tps – Montageservice s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.07.2008 - stále trvá
   Konateľ   24.06.2008 - 09.04.2015
   Konateľ   24.06.2008 - 12.05.2015

Zoltán Régert

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.05.2015
Vzťah Zoltán Régert ku tps – Montageservice s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.11.2012 - 12.05.2015

SLC - Europe s.r.o.

Vzťah tps – Montageservice s.r.o. ku SLC - Europe s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.05.2008 - 22.07.2008

Heinz Peter Steiner

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2012
Vzťah Heinz Peter Steiner ku tps – Montageservice s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.11.2012 - 27.11.2012

Lászlo Szenáz

Vzťahy Lászlo Szenáz ku tps – Montageservice s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.05.2015 - stále trvá
   Konateľ   09.04.2015 - stále trvá

Michael Weber

Vzťahy Michael Weber ku tps – Montageservice s.r.o.
   Konateľ   08.05.2008 - 22.07.2008
   Konateľ   08.05.2008 - 24.06.2008