Abdeck, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abdeck, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abdeck, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Jozef Sorokáč

Vzťahy Jozef Sorokáč ku Abdeck, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.03.2008 - 18.10.2011
   Konateľ   27.03.2008 - 28.09.2011
   Konateľ   27.03.2008 - 18.10.2011

Matej Sorokáč

Vzťahy Matej Sorokáč ku Abdeck, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.03.2008 - 17.07.2012
   Konateľ   28.09.2011 - stále trvá

Jozef Sorokáč st.

Vzťah Jozef Sorokáč st. ku Abdeck, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.03.2008 - stále trvá