LENORA, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má LENORA, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má LENORA, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ján Češko

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.04.2008
Vzťahy Ján Češko ku LENORA, s.r.o.
   Konateľ   28.03.2008 - 15.04.2008
   Konateľ   28.03.2008 - 08.04.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.03.2008 - 15.04.2008

Alexander Moskalina

Vzťahy Alexander Moskalina ku LENORA, s.r.o.
   Konateľ   16.03.2015 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.03.2015 - stále trvá

Zuzana Moskalinová

Vzťahy Zuzana Moskalinová ku LENORA, s.r.o.
   Konateľ   16.03.2015 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.03.2015 - stále trvá

Miloslav Popelík

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.10.2014
Vzťahy Miloslav Popelík ku LENORA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.2009 - 21.10.2014
   Konateľ   28.03.2008 - 29.07.2013
   Konateľ   28.03.2008 - 21.10.2014

Miloslav Popelík

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.2009
Vzťahy Miloslav Popelík ku LENORA, s.r.o.
   Konateľ   28.03.2008 - 16.10.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.03.2008 - 16.10.2009

Yvetta Popelíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.03.2015
Vzťahy Yvetta Popelíková ku LENORA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.2009 - 24.03.2015
   Konateľ   23.09.2014 - 15.03.2015
   Konateľ   23.09.2014 - 24.03.2015

Yvetta Popelíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.2009
Vzťah Yvetta Popelíková ku LENORA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.04.2008 - 16.10.2009