AAA WEBSTAV.COM s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA WEBSTAV.COM s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA WEBSTAV.COM s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Roman Chynoranský

Vzťahy Roman Chynoranský ku AAA WEBSTAV.COM s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.06.2010 - 24.05.2011
   Konateľ   26.05.2010 - 24.05.2011
   Konateľ   26.05.2010 - 16.05.2011

Ján Lupa

Vzťahy Ján Lupa ku AAA WEBSTAV.COM s.r.o.
   Konateľ   16.05.2011 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.05.2011 - stále trvá

Imre Pásztor

Vzťahy Imre Pásztor ku AAA WEBSTAV.COM s.r.o.
   Konateľ   27.03.2008 - 04.05.2010
   Konateľ   27.03.2008 - 21.04.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.03.2008 - 04.05.2010

Ján Takáč

Vzťahy Ján Takáč ku AAA WEBSTAV.COM s.r.o.
   Konateľ   21.04.2010 - 02.06.2010
   Konateľ   21.04.2010 - 26.05.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.05.2010 - 02.06.2010