abc group, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má abc group, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má abc group, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

CreoBusiness, s.r.o.

IČO:  36 732 389
Adresa:  Zámocká 3, Bratislava, 81101, Slovenská republika
Okolie:  188 subjektov
Vzťah abc group, s. r. o. ku CreoBusiness, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.03.2008 - 09.04.2008

Mgr. Juraj Kavacký

Vzťahy Mgr. Juraj Kavacký ku abc group, s. r. o.
   Konateľ   29.03.2008 - 04.04.2008
   Konateľ   29.03.2008 - 09.04.2008

MORITZ s. r. o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Kozia 19, Bratislava, 81103, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah abc group, s. r. o. ku MORITZ s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.07.2012 - stále trvá

Martin Ohera

Vzťahy Martin Ohera ku abc group, s. r. o.
   Konateľ   04.04.2008 - 14.07.2008
   Konateľ   04.04.2008 - 10.07.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.04.2008 - 14.07.2008

MUDr. Richard Wagner

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.07.2012
Vzťahy MUDr. Richard Wagner ku abc group, s. r. o.
   Konateľ   04.04.2008 - 16.07.2012
   Konateľ   04.04.2008 - 30.07.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.04.2008 - 30.07.2012

Pavol Záturecký

Vzťahy Pavol Záturecký ku abc group, s. r. o.
   Konateľ   16.07.2012 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.07.2012 - stále trvá