DUMAM s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má DUMAM s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má DUMAM s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Veronika Rešetková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2015
Vzťahy Veronika Rešetková ku DUMAM s.r.o.
   Konateľ   27.03.2008 - 27.11.2015
   Konateľ   27.03.2008 - 15.10.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.03.2008 - 27.11.2015

Ing. Katarína Tomanová

Vzťahy Ing. Katarína Tomanová ku DUMAM s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.11.2015 - stále trvá
   Konateľ   15.10.2015 - stále trvá