GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ľudovít Barát

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.09.2016
Vzťahy Ing. Ľudovít Barát ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.03.2009 - 25.11.2014
   Člen dozorného orgánu   13.03.2009 - 13.03.2014
   Člen dozorného orgánu   22.10.2014 - 28.09.2016
   Člen dozorného orgánu   22.10.2014 - 21.06.2016

Mgr. Lucia Bušfy

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2012
Vzťahy Mgr. Lucia Bušfy ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.02.2008 - 02.07.2010
   Člen dozorného orgánu   27.02.2008 - 18.05.2010

Ing. Róbert Bušfy

Vzťahy Ing. Róbert Bušfy ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.03.2009 - 18.05.2010
   Člen dozorného orgánu   13.03.2009 - 02.07.2010

Ing. Róbert Bušfy

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.07.2009
Vzťahy Ing. Róbert Bušfy ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Predstaventvo   27.02.2008 - 09.07.2009
   Predstaventvo   27.02.2008 - 13.03.2009

Lucia Chovancová

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.05.2012
Vzťah Lucia Chovancová ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.03.2009 - 02.07.2010

MUDr. Juraj Čunderlík

Vzťahy MUDr. Juraj Čunderlík ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.01.2013 - stále trvá
   Predstaventvo   24.11.2009 - 27.03.2013
   Predstaventvo   24.11.2009 - 15.01.2013

Ing. Ladislav Haspel

Vzťahy Ing. Ladislav Haspel ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.2010 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   18.05.2010 - 28.09.2016

Ing. Michal Hlaváč

Vzťahy Ing. Michal Hlaváč ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.01.2013 - 28.09.2016
   Člen dozorného orgánu   15.01.2013 - 29.06.2015
   Predstaventvo   29.06.2015 - stále trvá

Ing. Michal Hlaváč

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2013
Vzťahy Ing. Michal Hlaváč ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.02.2008 - 15.01.2013
   Člen dozorného orgánu   27.02.2008 - 27.03.2013

Ing. Pavel Horváth

Vzťahy Ing. Pavel Horváth ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Predstaventvo   18.05.2010 - 15.01.2013
   Predstaventvo   18.05.2010 - 27.03.2013

Ing. Tibor Hubík

Vzťah Ing. Tibor Hubík ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Predstaventvo   15.01.2013 - stále trvá

Ing. arch. Dušan Jakoubek

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2013
Vzťahy Ing. arch. Dušan Jakoubek ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Predstaventvo   27.02.2008 - 27.03.2013
   Predstaventvo   27.02.2008 - 15.01.2013

PhDr. Roman Jankovič

Vzťah PhDr. Roman Jankovič ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Predstaventvo   29.06.2015 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.05.2010 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   18.05.2010 - 28.09.2016

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Predstaventvo   18.05.2010 - 15.01.2013
   Predstaventvo   18.05.2010 - 27.03.2013

Ing. Marián Kožíšek, , MBA

Vzťah Ing. Marián Kožíšek, , MBA ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Predstaventvo   15.01.2013 - stále trvá

Mgr. Lucia Školiak Chovancová

Vzťahy Mgr. Lucia Školiak Chovancová ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.03.2009 - 27.03.2013
   Člen dozorného orgánu   13.03.2009 - 15.01.2013
   Predstaventvo   15.01.2013 - 22.10.2014
   Predstaventvo   15.01.2013 - 28.09.2016

Lucia Školiak Chovancová

Vzťah Lucia Školiak Chovancová ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.03.2009 - 18.01.2012

Renáta Vaňková

Vzťahy Renáta Vaňková ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.02.2008 - 09.07.2009
   Člen dozorného orgánu   27.02.2008 - 13.03.2009
   Predstaventvo   13.03.2009 - 18.01.2012
   Predstaventvo   13.03.2009 - 02.07.2010

Mgr. Renáta Vaňková

Vzťahy Mgr. Renáta Vaňková ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Predstaventvo   18.05.2010 - 15.01.2013
   Predstaventvo   18.05.2010 - 15.01.2013
   Predstaventvo   18.05.2010 - 27.03.2013
   Predstaventvo   18.05.2010 - 22.10.2014

Bc. Roman Záhradník

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.2009
Vzťahy Bc. Roman Záhradník ku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.
   Predstaventvo   13.03.2009 - 03.12.2009
   Predstaventvo   13.03.2009 - 24.11.2009