HANDLING EUROPE s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HANDLING EUROPE s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HANDLING EUROPE s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku HANDLING EUROPE s.r.o. v likvidácii
   Likvidátor   30.11.2014 - 25.05.2016

JUDr. Dušan Repák

Vzťah JUDr. Dušan Repák ku HANDLING EUROPE s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   16.02.2008 - 24.05.2016

RT KONZULT, spol. s r. o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Krížna 47, Bratislava, 81107, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah HANDLING EUROPE s.r.o. v likvidácii ku RT KONZULT, spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.02.2008 - 24.05.2016

JUDr. Rudolf Trella

Vzťahy JUDr. Rudolf Trella ku HANDLING EUROPE s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.02.2008 - 24.05.2016
   Konateľ   16.02.2008 - 24.05.2016