ABATON s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABATON s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABATON s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Slavomír Habiňák

Vzťahy Slavomír Habiňák ku ABATON s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.03.2011 - stále trvá
   Konateľ   13.01.2011 - stále trvá

Miroslav Kučera

Vzťahy Miroslav Kučera ku ABATON s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.02.2008 - 03.03.2011
   Konateľ   01.02.2008 - 03.03.2011
   Konateľ   01.02.2008 - 13.01.2011

Daniel Lehoczký

Vzťahy Daniel Lehoczký ku ABATON s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.02.2008 - 03.03.2011
   Konateľ   01.02.2008 - 03.03.2011
   Konateľ   01.02.2008 - 13.01.2011

Ing. Igor Piatnica

Vzťahy Ing. Igor Piatnica ku ABATON s.r.o.
   Konateľ   01.02.2008 - 03.03.2011
   Konateľ   01.02.2008 - 13.01.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.02.2008 - 03.03.2011

Miroslav Šimonovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.01.2010
Vzťahy Miroslav Šimonovič ku ABATON s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.02.2008 - 20.01.2010
   Konateľ   01.02.2008 - 20.01.2010

Miroslav Šimonovič

Vzťahy Miroslav Šimonovič ku ABATON s.r.o.
   Konateľ   01.02.2008 - 03.03.2011
   Konateľ   01.02.2008 - 13.01.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.01.2010 - 03.03.2011