ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABBA HOLDING INC.

Vzťah ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o. ku ABBA HOLDING INC.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.09.2012 - stále trvá

Sea- Mean Chiou

Vzťah Sea- Mean Chiou ku ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   28.08.2012 - stále trvá

Chao- Pin Chung

Vzťah Chao- Pin Chung ku ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   28.08.2012 - stále trvá

Miroslav Jureňa

Vzťah Miroslav Jureňa ku ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   28.08.2012 - stále trvá

Miroslava Jureňová

Vzťahy Miroslava Jureňová ku ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o.
   Konateľ   07.12.2011 - 07.09.2012
   Konateľ   07.12.2011 - 28.08.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.2011 - 07.09.2012

Ing. Igor Macánek

Vzťahy Ing. Igor Macánek ku ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o.
   Konateľ   21.02.2008 - 20.12.2011
   Konateľ   21.02.2008 - 06.12.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.02.2008 - 20.12.2011

Miroslav Pavelka

Vzťah Miroslav Pavelka ku ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   28.08.2012 - stále trvá

Jan Prna

Vzťahy Jan Prna ku ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o.
   Konateľ   28.08.2012 - 28.06.2017
   Konateľ   28.08.2012 - stále trvá

Xuewei Yan

Vzťah Xuewei Yan ku ABBA GROUP EUROPE Ltd., s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   28.08.2012 - stále trvá