J&T Concierge SR, s. r. o., v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J&T Concierge SR, s. r. o., v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J&T Concierge SR, s. r. o., v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Insfin, a.s.

Vzťah J&T Concierge SR, s. r. o., v likvidácii ku Insfin, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.01.2008 - 16.09.2010

J&T FINANCE, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pobřežní 297/14, Praha 8, 186 00, Česká republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah J&T Concierge SR, s. r. o., v likvidácii ku J&T FINANCE, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.09.2010 - 30.07.2014

Mgr. Eva Klejmová

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.07.2014
Vzťah Mgr. Eva Klejmová ku J&T Concierge SR, s. r. o., v likvidácii
   Konateľ   31.08.2010 - 30.07.2014

Mgr. Marek Magyar

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.07.2014
Vzťah Mgr. Marek Magyar ku J&T Concierge SR, s. r. o., v likvidácii
   Likvidátor   01.06.2013 - 31.07.2014

Ing. Zuzana Milová

Vzťahy Ing. Zuzana Milová ku J&T Concierge SR, s. r. o., v likvidácii
   Konateľ   12.01.2008 - 16.09.2010
   Konateľ   12.01.2008 - 31.08.2010