EUROCOMPANY, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EUROCOMPANY, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EUROCOMPANY, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

EUROKAPITAL, a.s.

IČO:  36 759 309
Adresa:  Ružinovská 3, Bratislava, 82102, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah EUROCOMPANY, s.r.o. ku EUROKAPITAL, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.01.2008 - 29.03.2012

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah EUROCOMPANY, s.r.o. ku KK Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.01.2008 - 23.11.2015

Karol Konárik

Vzťahy Karol Konárik ku EUROCOMPANY, s.r.o.
   Konateľ   15.01.2008 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.03.2012 - stále trvá

Marián Kubanek

Vzťahy Marián Kubanek ku EUROCOMPANY, s.r.o.
   Konateľ   15.01.2008 - 29.03.2012
   Konateľ   15.01.2008 - 12.03.2012