ABC03, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC03, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC03, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mária Braunová

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.08.2017
Vzťahy Mária Braunová ku ABC03, s. r. o.
   Konateľ   20.12.2007 - 22.12.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.12.2007 - 22.12.2014

Ing. Ladislav Kozmon

Vzťahy Ing. Ladislav Kozmon ku ABC03, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.12.2007 - 22.12.2014
   Konateľ   20.12.2007 - 22.12.2014

Ing. Jana Rybecká

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.12.2015
Vzťahy Ing. Jana Rybecká ku ABC03, s. r. o.
   Konateľ   20.12.2007 - 20.12.2011
   Konateľ   20.12.2007 - 28.11.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.12.2007 - 20.12.2011