AABA, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AABA, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AABA, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Miroslav Bartoněk

Vzťahy Miroslav Bartoněk ku AABA, s. r. o.
   Konateľ   16.09.2015 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.09.2015 - stále trvá

Martin Dúbravka

Vzťahy Martin Dúbravka ku AABA, s. r. o.
   Konateľ   06.11.2013 - 16.09.2015
   Konateľ   06.11.2013 - 27.09.2015

Veronika Jančeková

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.04.2017
Vzťah Veronika Jančeková ku AABA, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2007 - 27.11.2013

Veronika Janečková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2013
Vzťahy Veronika Janečková ku AABA, s. r. o.
   Konateľ   04.04.2011 - 06.11.2013
   Konateľ   04.04.2011 - 27.11.2013

Ľuboš Kráľovenský

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2015
Vzťah Ľuboš Kráľovenský ku AABA, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2007 - 27.09.2015

Emil Sivačko

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.04.2011
Vzťahy Emil Sivačko ku AABA, s. r. o.
   Konateľ   18.12.2007 - 04.04.2011
   Konateľ   18.12.2007 - 26.04.2011