B.B. Services s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má B.B. Services s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má B.B. Services s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Beata Bottová

Vzťahy Beata Bottová ku B.B. Services s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.10.2014 - stále trvá
   Konateľ   01.10.2014 - stále trvá

Beáta Bottová

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.06.2017
Vzťah Beáta Bottová ku B.B. Services s.r.o.
   Konateľ   01.10.2014 - 27.06.2017

Július Illés

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.10.2009
Vzťahy Július Illés ku B.B. Services s.r.o.
   Konateľ   20.02.2008 - 31.03.2009
   Konateľ   20.02.2008 - 01.04.2009

Július Illés

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.12.2016
Vzťahy Július Illés ku B.B. Services s.r.o.
   Konateľ   23.09.2010 - 30.09.2014
   Konateľ   23.09.2010 - 01.10.2014

Priska Trebuľová

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.10.2014
Vzťahy Priska Trebuľová ku B.B. Services s.r.o.
   Konateľ   12.12.2007 - 30.09.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.12.2007 - 30.09.2014
   Konateľ   12.12.2007 - 01.10.2014