ABS Jets, a.s., organizačná zložka má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABS Jets, a.s., organizačná zložka priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABS Jets, a.s., organizačná zložka nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABS Jets, a.s.

Vzťah ABS Jets, a.s., organizačná zložka ku ABS Jets, a.s.
   Zriaďovateľ ZO   09.11.2007 - stále trvá

Ing, Andrea Brdiarová

Vzťah Ing, Andrea Brdiarová ku ABS Jets, a.s., organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   19.08.2016 - stále trvá

Ing. Marián Jančarík

Vzťahy Ing. Marián Jančarík ku ABS Jets, a.s., organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   01.08.2008 - 01.01.2010
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   01.08.2008 - 10.02.2010

Vladimír Peták

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.08.2016
Vzťahy Vladimír Peták ku ABS Jets, a.s., organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   01.01.2011 - 18.08.2016
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   01.01.2011 - 13.06.2016

Radomír Šaňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.2011
Vzťahy Radomír Šaňák ku ABS Jets, a.s., organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   09.11.2007 - 31.07.2008
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   09.11.2007 - 17.02.2009
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   01.01.2010 - 31.01.2011
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   01.01.2010 - 31.12.2010