ABC Lux, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Lux, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Lux, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Beáta Grófová

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.12.2013
Vzťahy Beáta Grófová ku ABC Lux, s.r.o.
   Konateľ   12.07.2010 - 10.12.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.07.2010 - 10.12.2013

Beáta Kyšucká Grófová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.07.2017
Vzťahy Beáta Kyšucká Grófová ku ABC Lux, s.r.o.
   Konateľ   12.07.2010 - 28.03.2014
   Konateľ   12.07.2010 - 07.05.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.12.2013 - 07.05.2014

Július Mališ

Vzťahy Július Mališ ku ABC Lux, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.05.2014 - stále trvá
   Konateľ   28.03.2014 - stále trvá

Miroslav Porubský

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.12.2013
Vzťahy Miroslav Porubský ku ABC Lux, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.2007 - 10.12.2013
   Konateľ   27.11.2007 - 21.11.2013
   Konateľ   27.11.2007 - 10.12.2013