ABC shop s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC shop s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC shop s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Branislav Brooš

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.07.2015
Vzťahy Branislav Brooš ku ABC shop s.r.o.
   Prokurista   12.03.2015 - 16.07.2015
   Prokurista   12.03.2015 - 21.07.2015

Ing. Erik Gašparík

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.04.2016
Vzťahy Ing. Erik Gašparík ku ABC shop s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.11.2007 - 16.10.2013
   Konateľ   16.11.2007 - 16.10.2013
   Konateľ   16.11.2007 - 06.09.2013

Mgr. Tomáš Korček

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.01.2012
Vzťahy Mgr. Tomáš Korček ku ABC shop s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.10.2009 - 25.01.2012
   Konateľ   01.10.2009 - 16.06.2011
   Konateľ   01.10.2009 - 25.01.2012

Mgr. Tomáš Koreček

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.2009
Vzťah Mgr. Tomáš Koreček ku ABC shop s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.11.2007 - 22.10.2009

Pavel Štrébl

Vzťahy Pavel Štrébl ku ABC shop s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.11.2016 - 17.07.2017
   Konateľ   30.08.2016 - 17.07.2017

JUDr. Peter Zmeko

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.11.2016
Vzťahy JUDr. Peter Zmeko ku ABC shop s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.2013 - 24.11.2016
   Konateľ   23.01.2012 - 24.11.2016
   Konateľ   23.01.2012 - 30.08.2016