ABC-Academic Business Cluster má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC-Academic Business Cluster priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC-Academic Business Cluster nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ERA-občianske združenie

IČO:  neznáme
Adresa:  Radarová 6, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC-Academic Business Cluster ku ERA-občianske združenie
   Zakladateľ   03.08.2007 - stále trvá

Peter Filo

Vzťah Peter Filo ku ABC-Academic Business Cluster
   Iný štatutárny orgán   03.08.2007 - stále trvá

Imrich Herman

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.06.2011
Vzťah Imrich Herman ku ABC-Academic Business Cluster
   Iný štatutárny orgán   03.08.2007 - 27.06.2011

Mesto Dobšiná

IČO:  00 328 197
Adresa:  Dobšiná, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah ABC-Academic Business Cluster ku Mesto Dobšiná
   Zakladateľ   03.08.2007 - stále trvá

Obec Jacovce

IČO:  00 699 209
Adresa:  Jacovce, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC-Academic Business Cluster ku Obec Jacovce
   Zakladateľ   03.08.2007 - stále trvá

Obec Krajné

IČO:  00 311 715
Adresa:  Krajné, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah ABC-Academic Business Cluster ku Obec Krajné
   Zakladateľ   03.08.2007 - stále trvá

Obec Radimov

IČO:  00 309 893
Adresa:  Radimov, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah ABC-Academic Business Cluster ku Obec Radimov
   Zakladateľ   03.08.2007 - stále trvá

Obec Raslavice

IČO:  00 322 521
Adresa:  Raslavice, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah ABC-Academic Business Cluster ku Obec Raslavice
   Zakladateľ   03.08.2007 - stále trvá

Mária Sluková

Vzťah Mária Sluková ku ABC-Academic Business Cluster
   Iný štatutárny orgán   03.08.2007 - stále trvá

TRE-HOR Slovakia Tatra-Fatra-Matra, občianske združenie

IČO:  neznáme
Adresa:  Opendáky 15, Osuské, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC-Academic Business Cluster ku TRE-HOR Slovakia Tatra-Fatra-Matra, občianske združenie
   Zakladateľ   03.08.2007 - stále trvá