Angelína Klímová - Rekrea - Škutovky má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelína Klímová - Rekrea - Škutovky priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelína Klímová - Rekrea - Škutovky nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Angelína Klímová

Vzťah Angelína Klímová ku Angelína Klímová - Rekrea - Škutovky
   Podnikateľ   02.01.2006 - stále trvá

Iveta Mydliarová

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2013
Vzťah Iveta Mydliarová ku Angelína Klímová - Rekrea - Škutovky
   Zodpovedný zástupca   04.02.2013 - 30.09.2013

Edita Sanigová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2013
Vzťah Edita Sanigová ku Angelína Klímová - Rekrea - Škutovky
   Zodpovedný zástupca   02.01.2006 - 04.02.2013