AA ALFA, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA ALFA, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA ALFA, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ALIANCIA ADVOKÁTOV a. s.

Vzťah AA ALFA, s. r. o. ku ALIANCIA ADVOKÁTOV a. s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.01.2009 - 21.08.2009

Igor Klimovič

Vzťah Igor Klimovič ku AA ALFA, s. r. o.
   Konateľ   18.06.2009 - stále trvá

Mezibranská Dopravní s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Mezibranská, 1579/4, 110 00, Praha 1, Praha 1
Okolie:  1 subjekt
Vzťah AA ALFA, s. r. o. ku Mezibranská Dopravní s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.08.2009 - stále trvá

JUDr. Gerta Sámelová-Flassiková

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.08.2009
Vzťahy JUDr. Gerta Sámelová-Flassiková ku AA ALFA, s. r. o.
   Konateľ   13.01.2009 - 21.08.2009
   Konateľ   13.01.2009 - 18.06.2009