ABM Mosty s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABM Mosty s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABM Mosty s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABM Investments Limited

IČO:  neznáme
Adresa:  Wentworth, Eagle House, Dublin 2, Írsko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABM Mosty s. r. o. ku ABM Investments Limited
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.11.2009 - stále trvá

ASB Slovakia, s.r.o.

IČO:  36 665 061
Adresa:  Laurinská 18, Bratislava, 81101, Slovenská republika
Okolie:  79 subjektov
Vzťah ABM Mosty s. r. o. ku ASB Slovakia, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.11.2008 - 27.11.2009

Ing. Pavel Bulejko

Vzťah Ing. Pavel Bulejko ku ABM Mosty s. r. o.
   Konateľ   23.07.2015 - stále trvá

Andrej Filanda

Vzťahy Andrej Filanda ku ABM Mosty s. r. o.
   Konateľ   22.11.2008 - 13.08.2009
   Konateľ   22.11.2008 - 06.08.2009

Marcela Košťálová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2015
Vzťahy Marcela Košťálová ku ABM Mosty s. r. o.
   Konateľ   11.07.2012 - 05.10.2015
   Konateľ   11.07.2012 - 23.07.2015

Robert Machalíček

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.08.2016
Vzťahy Robert Machalíček ku ABM Mosty s. r. o.
   Konateľ   06.08.2009 - 18.07.2012
   Konateľ   06.08.2009 - 11.07.2012

Sean Martin Minihane

Vzťah Sean Martin Minihane ku ABM Mosty s. r. o.
   Konateľ   24.08.2009 - stále trvá

Brendon Patrick O´Neill

Vzťah Brendon Patrick O´Neill ku ABM Mosty s. r. o.
   Konateľ   24.08.2009 - stále trvá

Patrick Joseph O´Neill

Vzťah Patrick Joseph O´Neill ku ABM Mosty s. r. o.
   Konateľ   24.08.2009 - stále trvá