Agria SK s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Agria SK s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Agria SK s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ján Dudáš

Vzťah Ján Dudáš ku Agria SK s.r.o.
   Konateľ   11.05.2009 - stále trvá

Pooyan Ghamari

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.02.2014
Vzťahy Pooyan Ghamari ku Agria SK s.r.o.
   Konateľ   10.10.2007 - 10.05.2009
   Konateľ   10.10.2007 - 28.09.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.10.2007 - 28.09.2009

IBay International Ltd

Vzťah Agria SK s.r.o. ku IBay International Ltd
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.10.2007 - 28.09.2009

Nadjmeh Karbalaie Norooz

Vzťah Nadjmeh Karbalaie Norooz ku Agria SK s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.2009 - stále trvá

Mohammad Taghizadeh Kouhbanani

Vzťah Mohammad Taghizadeh Kouhbanani ku Agria SK s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.2009 - stále trvá