Hockey Event, a. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Hockey Event, a. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Hockey Event, a. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Juraj Bakoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.02.2017
Vzťahy Juraj Bakoš ku Hockey Event, a. s.
   Člen dozorného orgánu   10.11.2008 - 18.09.2015
   Člen dozorného orgánu   10.11.2008 - 30.06.2015

Ivan Droppa

Vzťah Ivan Droppa ku Hockey Event, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.09.2016 - stále trvá

Jozef Golonka

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.03.2009
Vzťahy Jozef Golonka ku Hockey Event, a. s.
   Člen dozorného orgánu   18.08.2007 - 10.11.2008
   Člen dozorného orgánu   18.08.2007 - 17.03.2009

Ing. Martin Kohút

Vzťah Ing. Martin Kohút ku Hockey Event, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.09.2016 - stále trvá

Ing. Martin Kohút

Vzťahy Ing. Martin Kohút ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   01.07.2015 - 31.08.2016
   Predstaventvo   01.07.2015 - 09.09.2016

Maroš Krajči

Vzťahy Maroš Krajči ku Hockey Event, a. s.
   Člen dozorného orgánu   10.11.2008 - 30.06.2015
   Člen dozorného orgánu   10.11.2008 - 18.09.2015

Adrian Mórocz

Vzťahy Adrian Mórocz ku Hockey Event, a. s.
   Člen dozorného orgánu   18.08.2007 - 10.11.2008
   Člen dozorného orgánu   18.08.2007 - 17.03.2009

Ing. Dušan Mráz

Vzťahy Ing. Dušan Mráz ku Hockey Event, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.09.2016 - stále trvá
   Predstaventvo   01.07.2015 - 31.08.2016
   Predstaventvo   01.07.2015 - 09.09.2016

PaedDr. Igor Nemeček

Vzťah PaedDr. Igor Nemeček ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   17.08.2011 - stále trvá

PaedDr. Igor Nemeček

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.06.2012
Vzťahy PaedDr. Igor Nemeček ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   10.11.2008 - 17.08.2011
   Predstaventvo   10.11.2008 - 13.06.2012

Mgr. Róbert Pukalovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.07.2017
Vzťahy Mgr. Róbert Pukalovič ku Hockey Event, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2015 - 09.09.2016
   Člen dozorného orgánu   01.07.2015 - 31.08.2016

Dárius Rusnák

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.03.2009
Vzťahy Dárius Rusnák ku Hockey Event, a. s.
   Člen dozorného orgánu   18.08.2007 - 10.11.2008
   Člen dozorného orgánu   18.08.2007 - 17.03.2009

Jozef Rusnák

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.09.2015
Vzťahy Jozef Rusnák ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   22.10.2012 - 30.06.2015
   Predstaventvo   22.10.2012 - 18.09.2015

Martin Ryba

Vzťahy Martin Ryba ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   18.08.2007 - 10.11.2008
   Predstaventvo   18.08.2007 - 17.03.2009

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   10.11.2008 - 17.08.2011
   Predstaventvo   10.11.2008 - 23.09.2011

Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2012
Vzťahy Juraj Široký ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   18.08.2007 - 10.11.2008
   Predstaventvo   18.08.2007 - 17.03.2009

Slovenský zväz ľadového hokeja

Vzťah Hockey Event, a. s. ku Slovenský zväz ľadového hokeja
   Jediný akcionár a.s.   18.08.2007 - stále trvá

Ing. Roman Štamberský

Vzťah Ing. Roman Štamberský ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   01.09.2016 - stále trvá

Ľubor Štark

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.03.2009
Vzťahy Ľubor Štark ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   18.08.2007 - 10.11.2008
   Predstaventvo   18.08.2007 - 17.03.2009

Robert Švehla

Vzťahy Robert Švehla ku Hockey Event, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2015 - 09.09.2016
   Člen dozorného orgánu   01.07.2015 - 31.08.2016

Otto Sýkora

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.03.2016
Vzťahy Otto Sýkora ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   17.08.2011 - 18.09.2015
   Predstaventvo   17.08.2011 - 30.06.2015

Ing. Tibor Turan

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2016
Vzťahy Ing. Tibor Turan ku Hockey Event, a. s.
   Člen dozorného orgánu   10.11.2008 - 31.08.2016
   Člen dozorného orgánu   10.11.2008 - 09.09.2016

JUDr. Miroslav Valíček

Vzťah JUDr. Miroslav Valíček ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   01.09.2016 - stále trvá

Ing. Ľubomír Veme

Vzťahy Ing. Ľubomír Veme ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   10.11.2008 - 26.10.2012
   Predstaventvo   10.11.2008 - 22.10.2012