Radničné námestie Rača s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Radničné námestie Rača s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Radničné námestie Rača s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Branislav Bušo

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.01.2009
Vzťahy Branislav Bušo ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Prokurista   10.08.2007 - 11.08.2008
   Prokurista   10.08.2007 - 15.08.2008

Martin Chrenko

Vzťahy Martin Chrenko ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.08.2007 - 15.08.2008
   Konateľ   10.08.2007 - 11.08.2008
   Konateľ   10.08.2007 - 15.08.2008

Karolína Čičátková

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.06.2010
Vzťahy Karolína Čičátková ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Konateľ   28.10.2008 - 27.04.2010
   Konateľ   28.10.2008 - 01.06.2010

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.2008
Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.08.2008 - 17.12.2008

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2008 - stále trvá

PhDr. Pavel Komorník

Vzťah PhDr. Pavel Komorník ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Konateľ   27.03.2012 - stále trvá

Dr. Milan Maštena

Vzťahy Dr. Milan Maštena ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Konateľ   11.08.2008 - 18.01.2012
   Konateľ   11.08.2008 - 20.04.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.08.2008 - 20.04.2012

Ivana Pozníková

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.12.2012
Vzťahy Ivana Pozníková ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Konateľ   27.04.2010 - 27.03.2012
   Konateľ   27.04.2010 - 20.04.2012

Elena Štefančíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.08.2008
Vzťahy Elena Štefančíková ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Konateľ   10.08.2007 - 15.08.2008
   Konateľ   10.08.2007 - 11.08.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.08.2007 - 15.08.2008

Elena Štefanovičová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.10.2007
Vzťah Elena Štefanovičová ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Konateľ   10.08.2007 - 15.10.2007

Darina Töröková

Vzťah Darina Töröková ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Konateľ   11.08.2008 - stále trvá