ABC LIVE, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC LIVE, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC LIVE, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Zdeněk Burda

Vzťah Ing. Zdeněk Burda ku ABC LIVE, s.r.o.
   Konateľ   11.08.2014 - stále trvá

Katarína Burdová

Vzťahy Katarína Burdová ku ABC LIVE, s.r.o.
   Konateľ   23.01.2009 - 26.09.2014
   Konateľ   23.01.2009 - 11.08.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.2007 - 15.02.2010

Lucia Burdová

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.09.2014
Vzťah Lucia Burdová ku ABC LIVE, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.02.2010 - 26.09.2014

Lucia Gašparíková

Vzťah Lucia Gašparíková ku ABC LIVE, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.09.2014 - stále trvá

Ing. František Hanus

Vzťahy Ing. František Hanus ku ABC LIVE, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.2007 - 29.01.2009
   Konateľ   14.07.2007 - 29.01.2009
   Konateľ   14.07.2007 - 23.01.2009

František Sebök

Vzťah František Sebök ku ABC LIVE, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.2007 - 29.01.2009