ABI Special Slovakia s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABI Special Slovakia s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABI Special Slovakia s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABI Special s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Brandlova 1267/6, Ostrava, 702 00, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABI Special Slovakia s.r.o. ku ABI Special s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.2007 - stále trvá

Vladimír Baláž

Vzťahy Vladimír Baláž ku ABI Special Slovakia s.r.o.
   Konateľ   20.03.2008 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.07.2009 - stále trvá

Ján Bongya

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.04.2008
Vzťahy Ján Bongya ku ABI Special Slovakia s.r.o.
   Konateľ   15.08.2007 - 20.03.2008
   Konateľ   15.08.2007 - 09.04.2008

Lukáš Steskál

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.08.2007
Vzťahy Lukáš Steskál ku ABI Special Slovakia s.r.o.
   Konateľ   29.06.2007 - 15.08.2007
   Konateľ   29.06.2007 - 31.08.2007

Marek Ulman

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.07.2009
Vzťah Marek Ulman ku ABI Special Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.04.2008 - 28.07.2009

Marek Ulman

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.04.2008
Vzťah Marek Ulman ku ABI Special Slovakia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.2007 - 09.04.2008