Sönmez spot s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Sönmez spot s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Sönmez spot s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Matúš Hlavna

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.05.2009
Vzťahy Matúš Hlavna ku Sönmez spot s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.06.2007 - 27.05.2009
   Konateľ   21.06.2007 - 27.02.2009
   Konateľ   21.06.2007 - 27.05.2009

Miroslav Kuchar

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.01.2015
Vzťahy Miroslav Kuchar ku Sönmez spot s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.06.2007 - 08.01.2015
   Konateľ   21.06.2007 - 29.12.2014
   Konateľ   21.06.2007 - 08.01.2015

Vincent Kuchar

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.01.2015
Vzťahy Vincent Kuchar ku Sönmez spot s.r.o.
   Konateľ   07.09.2009 - 08.01.2015
   Konateľ   07.09.2009 - 29.12.2014

Mária Kucharová

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.01.2015
Vzťahy Mária Kucharová ku Sönmez spot s.r.o.
   Konateľ   07.09.2009 - 08.01.2015
   Konateľ   07.09.2009 - 29.12.2014

Michal Polakovič

Vzťahy Michal Polakovič ku Sönmez spot s.r.o.
   Konateľ   29.12.2014 - 01.04.2015
   Konateľ   29.12.2014 - 17.02.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.01.2015 - 01.04.2015

Altan Sönmez

Vzťahy Altan Sönmez ku Sönmez spot s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.04.2015 - stále trvá
   Konateľ   17.02.2015 - stále trvá