ABDIN, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABDIN, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABDIN, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Anna Csákiová

Vzťah Anna Csákiová ku ABDIN, s.r.o.
   Prokurista   19.04.2012 - stále trvá

Barbora Fridrichová

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.06.2015
Vzťahy Barbora Fridrichová ku ABDIN, s.r.o.
   Konateľ   15.06.2007 - 18.04.2012
   Konateľ   15.06.2007 - 15.03.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.06.2007 - 18.04.2012

JUDr. Milada Janíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.04.2014
Vzťahy JUDr. Milada Janíková ku ABDIN, s.r.o.
   Konateľ   15.03.2012 - 08.04.2014
   Konateľ   15.03.2012 - 03.04.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.04.2012 - 08.04.2014

Ivan Surovič

Vzťahy Ivan Surovič ku ABDIN, s.r.o.
   Konateľ   03.04.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.04.2014 - stále trvá