AAR - Agentúra Aktuálnych Realít s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAR - Agentúra Aktuálnych Realít s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAR - Agentúra Aktuálnych Realít s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Martin Balajty

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.2007
Vzťahy Martin Balajty ku AAR - Agentúra Aktuálnych Realít s.r.o.
   Konateľ   01.06.2007 - 25.10.2007
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.07.2007 - 25.10.2007
   Konateľ   01.06.2007 - 15.10.2007

Martin Balajty

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.07.2007
Vzťahy Martin Balajty ku AAR - Agentúra Aktuálnych Realít s.r.o.
   Konateľ   01.06.2007 - 10.07.2007
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.06.2007 - 10.07.2007

Božena Kalmanová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2009
Vzťahy Božena Kalmanová ku AAR - Agentúra Aktuálnych Realít s.r.o.
   Konateľ   01.06.2007 - 25.10.2007
   Konateľ   01.06.2007 - 15.10.2007
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.06.2007 - 25.10.2007

Gabriel Russo

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.2014
Vzťahy Gabriel Russo ku AAR - Agentúra Aktuálnych Realít s.r.o.
   Konateľ   15.10.2007 - 22.07.2010
   Konateľ   15.10.2007 - 16.09.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.06.2007 - 07.02.2014

Ing. Martina Sodomková

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.2014
Vzťah Ing. Martina Sodomková ku AAR - Agentúra Aktuálnych Realít s.r.o.
   Konateľ   22.07.2010 - 07.02.2014