ABDONE, s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABDONE, s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABDONE, s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

UASSO Group, a.s. v likvidácii“

IČO:  46 943 421
Adresa:  Južná trieda 93, Košice, 04001, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah ABDONE, s.r.o. v likvidácii ku UASSO Group, a.s. v likvidácii“
   Jediný akcionár a.s.   19.12.2012 - 28.11.2013

Ing. Daniela Zápotocká

Vzťahy Ing. Daniela Zápotocká ku ABDONE, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   26.04.2007 - 04.11.2013
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.04.2007 - 04.11.2013
   Konateľ   26.04.2007 - 23.10.2013

Ing. Sergej Zápotocký

Vzťahy Ing. Sergej Zápotocký ku ABDONE, s.r.o. v likvidácii
   Likvidátor   05.12.2014 - 28.05.2015
   Konateľ   23.10.2013 - 27.05.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.11.2013 - 27.05.2015