ABnote Europe, s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABnote Europe, s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABnote Europe, s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABNote Europe, Inc.

Vzťah ABnote Europe, s.r.o. v likvidácii ku ABNote Europe, Inc.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.04.2007 - 12.12.2012

Philippe Delanoue

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2012
Vzťahy Philippe Delanoue ku ABnote Europe, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   26.09.2009 - 12.12.2012
   Konateľ   26.09.2009 - 07.12.2012

Marc Guillard

Vzťahy Marc Guillard ku ABnote Europe, s.r.o. v likvidácii
   Likvidátor   30.12.2016 - stále trvá
   Konateľ   07.12.2012 - stále trvá

Erich Kottner

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.2010
Vzťah Erich Kottner ku ABnote Europe, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.2009 - 22.10.2010

Morpho Cards GmbH

Vzťah ABnote Europe, s.r.o. v likvidácii ku Morpho Cards GmbH
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.12.2012 - stále trvá

Morpho Cards Romania S.R.L.

IČO:  neznáme
Adresa:  Dr.lacob Felix 17-19, Bukurešť, 011037, Rumunsko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABnote Europe, s.r.o. v likvidácii ku Morpho Cards Romania S.R.L.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.12.2012 - stále trvá

Friedrich Tupy

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.2010
Vzťahy Friedrich Tupy ku ABnote Europe, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.04.2007 - 22.10.2010
   Konateľ   20.04.2007 - 12.10.2009
   Konateľ   20.04.2007 - 26.09.2009