AFEED, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AFEED, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AFEED, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka

IČO:  47 790 342
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83102, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah AFEED, a.s. ku AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka
   Zriaďovateľ ZO   01.08.2014 - stále trvá

JUDr. Vojtech Agner

Vzťahy JUDr. Vojtech Agner ku AFEED, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.03.2007 - 03.10.2007
   Člen dozorného orgánu   20.03.2007 - 12.12.2007

AGROFERT HOLDING, a. s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pyšelská 2327/2, Praha 4, 149 00, Česká republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah AFEED, a.s. ku AGROFERT HOLDING, a. s.
   Jediný akcionár a.s.   01.09.2009 - 24.10.2013

AGROFERT, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pyšelská 2327/2, Praha 4, 149 00, Česká republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah AFEED, a.s. ku AGROFERT, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   25.10.2013 - 16.09.2014

Ing. Andrej Babiš

Vzťah Ing. Andrej Babiš ku AFEED, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   17.07.2008 - 31.08.2009

Tomáš Banič

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.12.2007
Vzťahy Tomáš Banič ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   20.03.2007 - 13.12.2007
   Predstaventvo   20.03.2007 - 12.12.2007

MVDr. Michal Beňuška

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.09.2014
Vzťah MVDr. Michal Beňuška ku AFEED, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.10.2012 - 16.09.2014

Mgr. Martin Borek

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.09.2014
Vzťah Mgr. Martin Borek ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   18.02.2012 - 16.09.2014

Ing. Mgr. Igor Brosz

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.06.2013
Vzťahy Ing. Mgr. Igor Brosz ku AFEED, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.06.2008 - 31.05.2013
   Člen dozorného orgánu   01.10.2012 - 26.06.2013
   Člen dozorného orgánu   20.06.2008 - 05.11.2012
   Predstaventvo   13.12.2007 - 16.07.2008
   Predstaventvo   13.12.2007 - 18.06.2008

Ing. Petr Cingr

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.11.2012
Vzťahy Ing. Petr Cingr ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2008 - 30.09.2012
   Predstaventvo   01.10.2008 - 05.11.2012

Ing. Jaroslav Faltýnek

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.11.2012
Vzťahy Ing. Jaroslav Faltýnek ku AFEED, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.11.2009 - 05.11.2012
   Člen dozorného orgánu   10.11.2009 - 30.09.2012
   Predstaventvo   13.12.2007 - 30.09.2008
   Predstaventvo   13.12.2007 - 20.10.2008

Ing. Radoslav Fedorek

Vzťah Ing. Radoslav Fedorek ku AFEED, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2013 - 16.09.2014

Mgr. Milan Feranec

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2009
Vzťahy Mgr. Milan Feranec ku AFEED, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.10.2007 - 01.12.2009
   Člen dozorného orgánu   03.10.2007 - 09.11.2009

JUDr. Lukáš Garčár

Vzťahy JUDr. Lukáš Garčár ku AFEED, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.03.2007 - 12.12.2007
   Člen dozorného orgánu   20.03.2007 - 03.10.2007

Ing. Robert Konopka

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2015
Vzťahy Ing. Robert Konopka ku AFEED, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.10.2007 - 16.09.2014
   Člen dozorného orgánu   03.10.2007 - 05.11.2012

Ing. Marek Kumprecht

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.05.2012
Vzťahy Ing. Marek Kumprecht ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   18.02.2012 - 31.03.2012
   Predstaventvo   18.02.2012 - 02.05.2012

Bc. Emil Macho

Vzťah Bc. Emil Macho ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2012 - 16.09.2014

Ing. Martin Marák

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.2015
Vzťah Ing. Martin Marák ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   18.02.2012 - 16.09.2014

Martin Marák

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.02.2012
Vzťahy Martin Marák ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   11.11.2009 - 17.02.2012
   Predstaventvo   11.11.2009 - 18.02.2012

Ing. Josef Mráz

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.09.2014
Vzťah Ing. Josef Mráz ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2012 - 16.09.2014

Ing. Vlastislav Mudrák

Vzťahy Ing. Vlastislav Mudrák ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   01.04.2012 - 30.09.2012
   Predstaventvo   01.04.2012 - 05.11.2012

Robert Ondrášik

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2007
Vzťahy Robert Ondrášik ku AFEED, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.03.2007 - 12.12.2007
   Člen dozorného orgánu   20.03.2007 - 03.10.2007

Ing. Peter Slezák

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2009
Vzťahy Ing. Peter Slezák ku AFEED, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.10.2007 - 19.06.2008
   Člen dozorného orgánu   03.10.2007 - 16.07.2008
   Predstaventvo   20.06.2008 - 10.11.2009
   Predstaventvo   20.06.2008 - 20.10.2008
   Predstaventvo   01.10.2008 - 01.12.2009

Mgr. Norbert Sommer

Vzťahy Mgr. Norbert Sommer ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   13.12.2007 - 31.03.2012
   Predstaventvo   13.12.2007 - 11.02.2011
   Predstaventvo   13.12.2007 - 02.05.2012

Mgr. Norbert Sommer

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2012
Vzťah Mgr. Norbert Sommer ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   13.12.2007 - 01.12.2009

Ing. Zdeněk Tvrdoň, , Ph.D.

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.09.2014
Vzťahy Ing. Zdeněk Tvrdoň, , Ph.D. ku AFEED, a.s.
   Predstaventvo   01.04.2012 - 16.09.2014
   Predstaventvo   01.04.2012 - 05.11.2012