GGE a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GGE a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GGE a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Pavol Bero

Vzťah Ing. Pavol Bero ku GGE a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 20.07.2016

Ed Clarke

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.07.2016
Vzťah Ed Clarke ku GGE a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.09.2015 - 20.07.2016

ELGAS, k.s.

Vzťahy GGE a.s. ku ELGAS, k.s.
   Komplementár   01.03.2017 - stále trvá
   Komplementár   01.03.2017 - stále trvá

Energy Snina, a.s.

IČO:  35 940 832
Adresa:  Strojárska 4435, Snina, 06901, Slovenská republika
Okolie:  45 subjektov
Vzťah GGE a.s. ku Energy Snina, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   20.03.2012 - 11.06.2015

EnerWood, s.r.o.

IČO:  36 786 748
Adresa:  Smetanova 1224/3, Šaľa, 92701, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah GGE a.s. ku EnerWood, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.06.2007 - 22.01.2015

Milton Fernandez

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.07.2016
Vzťah Milton Fernandez ku GGE a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.09.2015 - 20.07.2016

Ing. Peter Gereg

Vzťahy Ing. Peter Gereg ku GGE a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.05.2008 - 05.05.2014
   Člen dozorného orgánu   28.05.2008 - 04.06.2014

Mgr. Michal Gučík

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.2008
Vzťahy Mgr. Michal Gučík ku GGE a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.03.2007 - 28.05.2008
   Člen dozorného orgánu   02.03.2007 - 20.06.2008

Ing. Ladislav Haspel

Vzťahy Ing. Ladislav Haspel ku GGE a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.10.2012 - 21.09.2015
   Člen dozorného orgánu   16.10.2012 - 19.10.2015

Max Helmore

Vzťahy Max Helmore ku GGE a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 20.11.2015
   Predstaventvo   30.10.2015 - 20.07.2016

Ing. Pavel Horváth

Vzťahy Ing. Pavel Horváth ku GGE a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.03.2007 - 16.10.2012
   Člen dozorného orgánu   02.03.2007 - 31.10.2012

Roman Jankovič

Vzťahy Roman Jankovič ku GGE a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.03.2007 - 21.09.2015
   Člen dozorného orgánu   02.03.2007 - 19.10.2015

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťahy Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku GGE a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.05.2014 - 19.10.2015
   Člen dozorného orgánu   05.05.2014 - 21.09.2015

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku GGE a.s.
   Predstaventvo   10.03.2014 - 19.10.2015
   Predstaventvo   10.03.2014 - 21.09.2015

PhDr. Nataša Kmotríková

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.10.2015
Vzťahy PhDr. Nataša Kmotríková ku GGE a.s.
   Predstaventvo   10.03.2014 - 21.09.2015
   Predstaventvo   10.03.2014 - 19.10.2015

Ing. Richard Kohút

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.07.2017
Vzťahy Ing. Richard Kohút ku GGE a.s.
   Predstaventvo   10.03.2014 - 21.09.2015
   Predstaventvo   10.03.2014 - 19.10.2015

PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A.

Vzťahy PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A. ku GGE a.s.
   Predstaventvo   02.03.2007 - 19.10.2015
   Predstaventvo   12.05.2014 - 21.09.2015

PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A.

Vzťah PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A. ku GGE a.s.
   Predstaventvo   02.03.2007 - 04.06.2014

Martin Lennon

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.07.2016
Vzťah Martin Lennon ku GGE a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.09.2015 - 20.07.2016

Mathieu Lief

Vzťahy Mathieu Lief ku GGE a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 20.11.2015
   Predstaventvo   30.10.2015 - 20.07.2016

Stephen Nelson

Vzťah Stephen Nelson ku GGE a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 20.07.2016

Ing. Rudolf Pradla

Vzťah Ing. Rudolf Pradla ku GGE a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 20.07.2016

Alberto Signori

Vzťah Alberto Signori ku GGE a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 20.07.2016

Snina Energy, s. r. o.

IČO:  46 857 249
Adresa:  Strojárska 4455/89A, Snina, 06901, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah GGE a.s. ku Snina Energy, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.06.2015 - stále trvá

SOUTHERM, s.r.o.

Vzťah GGE a.s. ku SOUTHERM, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.07.2008 - stále trvá

Ing. Miroslav Struž

Vzťah Ing. Miroslav Struž ku GGE a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 20.07.2016

TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

Vzťah GGE a.s. ku TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.01.2016 - stále trvá

Ing. Roland Tóth

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.01.2013
Vzťah Ing. Roland Tóth ku GGE a.s.
   Predstaventvo   02.03.2007 - 20.06.2008

Ing. Roland Tóth

Vzťahy Ing. Roland Tóth ku GGE a.s.
   Predstaventvo   02.03.2007 - 20.07.2016
   Predstaventvo   02.03.2007 - 19.10.2015

Združenie pre inovácie v energetike a ochrane životného prostredia - ENENCO

Vzťah GGE a.s. ku Združenie pre inovácie v energetike a ochrane životného prostredia - ENENCO
   Zakladateľ   08.01.2016 - stále trvá