HUGOMAT s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HUGOMAT s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má HUGOMAT s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Blackberry and Henderson Corp.

Vzťah HUGOMAT s.r.o. ku Blackberry and Henderson Corp.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.04.2013 - 22.08.2017

Pavel Heiler

Vzťahy Pavel Heiler ku HUGOMAT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.08.2017 - stále trvá
   Konateľ   10.07.2017 - stále trvá

Ing. Jozef Kováč

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.12.2015
Vzťahy Ing. Jozef Kováč ku HUGOMAT s.r.o.
   Konateľ   16.10.2015 - 01.12.2015
   Konateľ   16.10.2015 - 11.12.2015

Katarína Kovárová

Vzťah Katarína Kovárová ku HUGOMAT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.04.2012 - 04.08.2015

JUDr. Jozef Krajča

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2013
Vzťah JUDr. Jozef Krajča ku HUGOMAT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.02.2007 - 17.04.2007

JUDr. Jozef Krajča

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2015
Vzťahy JUDr. Jozef Krajča ku HUGOMAT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.04.2007 - 09.04.2013
   Konateľ   20.02.2007 - 04.08.2015
   Konateľ   20.02.2007 - 07.07.2015

Peter Petrík

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.10.2017
Vzťahy Peter Petrík ku HUGOMAT s.r.o.
   Konateľ   07.07.2015 - 16.10.2015
   Konateľ   07.07.2015 - 09.11.2015

Pavel Sedlák

Vzťahy Pavel Sedlák ku HUGOMAT s.r.o.
   Konateľ   01.12.2015 - 10.07.2017
   Konateľ   01.12.2015 - 22.08.2017

Eva Vargová

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.04.2007
Vzťah Eva Vargová ku HUGOMAT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.02.2007 - 17.04.2007