KRR, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KRR, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KRR, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

DREVOHONT, s.r.o.

IČO:  44 697 023
Adresa:  Bystrička 149, Bystrička, 03804, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah KRR, s.r.o. ku DREVOHONT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.09.2012 - stále trvá

Adriana Kubalová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2016
Vzťahy Adriana Kubalová ku KRR, s.r.o.
   Konateľ   09.11.2010 - 07.09.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.11.2010 - 07.09.2016

Peter Weidinger

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.12.2014
Vzťahy Peter Weidinger ku KRR, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.02.2007 - 12.11.2010
   Konateľ   07.02.2007 - 12.11.2010
   Konateľ   07.02.2007 - 09.11.2010