ABM, s.r.o. Košice má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABM, s.r.o. Košice priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABM, s.r.o. Košice nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Marian Boldižár

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.05.2016
Vzťahy Ing. Marian Boldižár ku ABM, s.r.o. Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.01.2007 - 11.05.2016
   Konateľ   23.01.2007 - 20.04.2016
   Konateľ   23.01.2007 - 11.05.2016

Andrea Boldižárová

Vzťahy Andrea Boldižárová ku ABM, s.r.o. Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.05.2016 - stále trvá
   Konateľ   20.04.2016 - stále trvá