ABC Data s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Data s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Data s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA

IČO:  neznáme
Adresa:  Ul. Daniszewska, 14, 03-230, Varšava, Poľsko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC Data s.r.o. ku ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.02.2010 - stále trvá

ABC DATA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IČO:  neznáme
Adresa:  Ul. Annopol, 3, 03-236, Varšava, Poľsko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC Data s.r.o. ku ABC DATA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.01.2007 - 18.02.2010

Andrzej Józef Bernat

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.07.2015
Vzťahy Andrzej Józef Bernat ku ABC Data s.r.o.
   Konateľ   01.12.2008 - 01.10.2014
   Konateľ   01.12.2008 - 17.07.2015

Tomasz Buk

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.08.2015
Vzťahy Tomasz Buk ku ABC Data s.r.o.
   Konateľ   02.10.2014 - 17.07.2015
   Konateľ   02.10.2014 - 25.08.2015

Krzysztof Dzuba

Vzťah Krzysztof Dzuba ku ABC Data s.r.o.
   Konateľ   01.07.2016 - stále trvá

Petr Jandík

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.11.2014
Vzťahy Petr Jandík ku ABC Data s.r.o.
   Konateľ   18.01.2007 - 02.10.2014
   Konateľ   18.01.2007 - 11.11.2014

Pavel Kocián

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.11.2016
Vzťahy Pavel Kocián ku ABC Data s.r.o.
   Konateľ   17.07.2015 - 20.10.2016
   Konateľ   17.07.2015 - 10.11.2016

Ondřej Radovnický

Vzťah Ondřej Radovnický ku ABC Data s.r.o.
   Konateľ   21.10.2016 - stále trvá

Marek Sadowski

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.01.2009
Vzťahy Marek Sadowski ku ABC Data s.r.o.
   Prokurista   20.04.2007 - 01.12.2008
   Prokurista   20.04.2007 - 22.01.2009