ABCOM SLOVAKIA s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCOM SLOVAKIA s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABCOM SLOVAKIA s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Dr. Ágnes Apátiné Dilingai

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.05.2011
Vzťah Dr. Ágnes Apátiné Dilingai ku ABCOM SLOVAKIA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.03.2009 - 25.05.2011

György Bera

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.03.2009
Vzťahy György Bera ku ABCOM SLOVAKIA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.01.2007 - 12.03.2009
   Konateľ   03.01.2007 - 12.03.2009
   Konateľ   03.01.2007 - 23.02.2009

Andrea Bera

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.03.2009
Vzťah Andrea Bera ku ABCOM SLOVAKIA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.01.2007 - 12.03.2009

Zoltán Bial

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.05.2011
Vzťahy Zoltán Bial ku ABCOM SLOVAKIA s.r.o.
   Konateľ   03.05.2010 - 25.05.2011
   Konateľ   03.05.2010 - 05.05.2011

Szabolcs Bogyai

Vzťahy Szabolcs Bogyai ku ABCOM SLOVAKIA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.2011 - stále trvá
   Konateľ   05.05.2011 - stále trvá

Andrea Demecs

Vzťahy Andrea Demecs ku ABCOM SLOVAKIA s.r.o.
   Konateľ   23.02.2009 - 03.05.2010
   Konateľ   23.02.2009 - 12.05.2010