AA GOLD Company s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA GOLD Company s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA GOLD Company s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Golden Sun Jewellery LLC

Vzťah AA GOLD Company s.r.o. ku Golden Sun Jewellery LLC
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.05.2010 - stále trvá

Aleksandrs Gulpe

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.05.2010
Vzťahy Aleksandrs Gulpe ku AA GOLD Company s.r.o.
   Konateľ   03.10.2008 - 05.05.2010
   Konateľ   03.10.2008 - 26.04.2010

Andrea Jančichová

Vzťah Andrea Jančichová ku AA GOLD Company s.r.o.
   Konateľ   26.04.2010 - stále trvá

Michal Kulíšek

Vzťah Michal Kulíšek ku AA GOLD Company s.r.o.
   Konateľ   26.04.2010 - stále trvá

Igor Oršanský

Vzťahy Igor Oršanský ku AA GOLD Company s.r.o.
   Konateľ   29.12.2006 - 08.10.2008
   Konateľ   29.12.2006 - 03.10.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.12.2006 - 05.05.2010