GPN s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GPN s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GPN s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

MUDr. Vladimír Cupaník

Vzťahy MUDr. Vladimír Cupaník ku GPN s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.03.2007 - stále trvá
   Konateľ   22.02.2007 - stále trvá

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku GPN s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.03.2007 - 24.06.2009

PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku GPN s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.06.2009 - stále trvá

JUDr. Dušan Repák

Vzťahy JUDr. Dušan Repák ku GPN s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.12.2006 - 01.03.2007
   Konateľ   19.12.2006 - 01.03.2007
   Konateľ   19.12.2006 - 22.02.2007

JUDr. Ľudmila Vachulová

Vzťah JUDr. Ľudmila Vachulová ku GPN s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.12.2006 - 01.03.2007